Lietotāja Inga Grundmane attēls.

 Radīt rotas Jūsu skaistumam un veselībai – tas ir mans veids kā palaist sevi brīvībā…Cita līmeņa brīvībā, tā es debesu svētībai savu varu pielikt klāt.Pašsaprotami ir tas,ka jēga ir tikai tam ,kas nāk brīvi .Ir vajadzīga brīvība un laiks sev pašam lai var atnākt prāta miers un pēc tam arī mīlestība.

Nēsngm_282892147ājiet ,valkājiet un lai jums izdodas lidot kā putniem, kas katru dienu izbauda tāli un katru dienu atgriezties piepildītiem, ar jaunu skatu, kas iegūts lidojumā. ”

 

Kristāla stāsts:

,,Cilvēks dzīvo jau pirms dzimšanas,taču jutekļiem nepieejamā pasaulē.Cilvēku dvēseles man atgādina mājas – dažas nolaistas,dažas pavisam pamestas,bet dažas saulainas un skanīgas, no kurām pretī nāk neparasts siltums apgarotība un miers. Tu esi pasaule šaj  pasaulē – neatkārtojama un bagāta gan priekā,gan smeldzē ,Izmisumā un dīvainībās,vienkāršībā un neparastumā ,atrisinot, piedodot, nolīdzinot… Tu esi šai pasaulē,lai atrastu savu veidu kā dot, kā darīt pasauli labāku un gaišāku un tikai atrodot savu veidu ,Tu vari kļūt laimīgs un piepildīts. Radītājs ir mums atstājis lielu bagātību – kristālu pasauli.Šī debesu dāvana Tev dota, lai palīdzētu meklēt un atrast savas atbildes. Katrā kristālā ir iekodēta milzu informācija no aizlaikiem – vissenākais sazināšanās veids. Katrs akmens  var aizstāvēt tevi un uzlabot Tavu veselību, katrs ir Tev dota svētība,katram savs starojums, sava aura un katrs, kas Tevi uzrunā var Tev sniegt kādu atbildi. Ieklausies! Apstājies! Sajūti! ”

-Kristāls

Image result for kristāls